Przechowywanie ziaren marihuany – najczęściej popełniane błędy

Ziarenka mogą przetrwać w Twojej kolekcji bardzo długi czas. Może być to od kilku lat do nawet dziesięciu. Wszystko zależy od Twoich starań oraz sposobu obchodzenia się z danym nasionkiem. Wielu kolekcjonerów popełnia kilka błędów, które mogą doprowadzić do uszkodzenia zbiorów lub w inny sposób im zaszkodzić. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy, których powinien unikać każdy kolekcjoner.

Wyjmowanie nasionek z opakowania

Wszystkie kupowane nasiona, niezależnie czy mowa o White Widow, Amnesia Haze czy AK47, są dostarczane w hermetycznie zamykanych opakowaniach. Tworzą one warunki sprzyjające ich przechowywaniu. Nie należy ich wyciągać z opakowania ani przekładać do innych pojemników. Nawet najmniejsza ekspozycja na promienie świetlne, wilgoć lub nadmiernie wysoką temperaturę może doprowadzić do uszkodzenia powłoki ziarna. 

Źle dobrane miejsce przechowywania

Na ziarnko nie powinny oddziaływać promienie słoneczne ani dobowe wahania temperatur. Dlatego nie należy przetrzymywać swojej gabloty zbyt blisko okna lub drzwi, gdzie mogłyby im zagrażać przeciągi. Warto też unikać lokalizacji obok grzejnika lub innych urządzeń generujących ciepło. Najlepszym miejscem będzie ciemny kąt – szafa lub szuflada. 

Przenoszenie nasion z miejsca na miejsce

Warto także nasionom oszczędzić wszelkiego ruchu. Im mniej i rzadziej będziesz je przemieszczał, tym lepiej. Szczególnie szkodliwe mogą okazać się wibracje i wstrząsy, generowane przez różnego typu sytuacje i urządzenia. Mogą one doprowadzić do powstawania pęknięć w łupinie nasiona lub w inny sposób prowadzić do powolnego obumierania materiału genetycznego.